Posts Tagged ‘Umurwanashyaka’

Mu nyandiko ibanziriza iyi nise Itangazamakuru n’inkunga ritera abagendera ku bitekerezo bivangura na jenoside nibanze ku nyandiko y’UMUSESO aho umwanditsi abeshya “abaturage” kandi akababeshyera ko bose/twese dukunda ibivugwa byose n’amaradiyo BBC na VOA. (more…)